Portaldeencuestas, inkestak online sortzeko, bidaltzeko eta kudeatzeko softwarea da.

�Zergatik erabili inkestak online?

Inkesten erabilera, online sofwarea eta informatika bera baino lehenagokoa da. Naiz eta inkestak onlinen erabil eremua oso zabala izan, inkesten erabilgarritasuna hobeto ulertzeko, bezeroaren postazuna neurtzen duen inkestan oinarrituko gara. Gaur egun ohikoa da (edo ohikoa izan beharko luke) gure bezeroei, gure empresa eta zerbitzuei buruz kontsultatzea beraien postazun maila neurtzeko. Onetarako, sistema tradizionala aztertu ezkero, hau da, inkesta bat gutun baten bitartez bidali eta beraien erantzunak gutunean eto fax bidez jaso ezkero, zenbait eragozpen ikusi ditzakegu:

 • Inkesta ez da berealakoan iristen hartzaileari.
 • Inkesta bete, gutuneratzea eta/edo fax bidez bidaltzea oso neketsua da.
 • Babespekotasuna galtzen da fax-a bidali ezkero. Eta gutunez bidali ezkero... batzuetan ere bai.
 • Honetaz gain edozein inkestarentzako oñarrizko helburu hauek kontuan izanik:

 1. Erantzun kopuru handiena izan.
 2. Askatasunez eta derrigortzerik gabe erantzutea.

Laster ikusten dugu ez dela erarik egokiena.

Eta hau dena ikusita, ze ekarpen dakar inkesta online egiteak?

 • Inkestak e-posta bidez bidaltzearen azkartasuna.
 • Kostuen erabateko murrizketa: esku-sartzea, gutunak eta zigilatzea.
 • Anonimotasuna erantzunetan.
 • Erantzute epe laburragoa (onen ondorioz, erantzun gehiago).
 • Erantzunen bat-batekotasuna.
 • Gutunen jasotze eta esku-sartzearen murrizketa, erantzunak online ikusten dira.
ventajas-encuestas-online

Interesa dakizuke ere: